Bezdrátové připojení rodinného domu

Bezdrátové připojení rodinného domu k síti Fenixnet včetně instalace a vypůjčení potřebného zařízení je zcela zdarma v případě standardní instalace! Stačí pouze uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Standardní instalací se rozumí dodaní a instalace bezdrátového zařízení pro příjem (anténa na dům), v případě potřeby dodání i výložník nebo konzole a potřebné délky kabeláže od antény na účastníkem určené místo (zpravidla k routeru). Služba je po instalaci předávána plně funkční, pokud si nepřeje účastník jinak. V ceně zřízení připojení není instalace a dodání nového stožáru, který by musel být instalován přes střechu domu, ani dodání wifi routeru pro pokrytí domácnosti wifi signálem. V případě potřeby, můžeme však zajistit také.

Jak instalace připojení rodinného domu vypadá? Na dům je pro příjem signálu internetu instalována malá, z pravidla parabolická, anténa. Většinou se instaluje na stávající televizní stožár, na konzoli na zeď/krov, komín apod. Základní podmínkou pro spolehlivé připojení je splnění přímé viditelnosti z místa, kde je anténa na domě instalována, až na místo vysílací antény na vysílači. Signálu v cestě vadí i stromy, nemluvě o střechách domů apod. Pokud je přímá viditelnost na vysílač a je určeno místo, kde bude anténa na domě umístěna, tak je pak veden od antény datový kabel zpravidla k místu, kde bude umístěn wifirouter (k elektrické zásuvce). Kabel vedený od internetové antény je zakončen v napájecím adaptéru pro anténu, do kterého pak se zapojuje zpravidla wifi router. A to je vše... Po dokončení instalace je připojení technikem otestováno na Vašem zařízení a již plně funkční.


Připojení pomocí centrálního kabelového rozvodu - panelové a činžovní domy

Připojení pomocí kabelových rozvodů je realizováno v panelových a činžovních domech s minimálním počtem tří účastníků/zájmeců. Realizace pak výpadá následovně: na objekt je přiveden internetový signál, který je zakončen v datovém rozvaděči. Z datového rozvaděče jsou pak napojení jednotliví účastníci. Ke každému účastníkovi vede samostatný datový kabel, který je v bytě účastníka ukončen pomocí datové zásuvky. Datová zásuvka je většinou instalována v blízkosti vstupních dveří do bytu. Od datové zásuvky je pak účastníkovi dána potřebná délka kabelu až na místo, které si účastník zvolí, čili kde se nachází koncové zařízení - počítač, router... V bytě účastníka je kabel veden pouze volně bez lištování z důvodu rizika případného poškození elektrických rozvodů pod omítkou, malby atd.


Připojení účastníka je realizováno pomocí rozhraní Ethernet (100 a 1000BASE-T dle IEEE802.3) zakončeno zpravidla konektorem RJ45 nebo datovou zásuvkou CAT5e.