6.6.2024 mezi 0:00 a 5:00, budeme dělat úpravy na portech páteřních tras, v tuto dobu by mohlo dojít ke krátkým mikro výpadkům služeb z důvodu přepočtů tras.