Z důvodu prací na síti dodavatele služeb tranzitu kontektivity z Ostravy do Prahy, dojde k výpadku služby:

Popis: upgrade páteřního routeru Datum zahájení: 02.04.2019, 02:00 Datum ukončení: 02.04.2019, 05:00 Délka výpadku: cca 60 min