Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na datové přenosy, kde již dávno se nejedná pouze o Internetová data, ale čím dál více IPTV služby a zvyšující se její kvalitu, tak neustále budeme i nadále navyšovat přenosové kapacity sítě a její robustnost. Již nyní je naše síť stavěna se zálohou hlavních páteřních tras, aby v případě selhání techniky nebo při extrémních výkyvech počasí, nedošlo k výpadkům služeb. Zálohované máme jak přenosové datové trasy, tak i napájení technologie. V současné době jsme schopní překlenovat bez výpadku služeb i více hodinové výpadky.

Z důvodu, že síť má, dle našeho názoru, poměrně velký potenciál dalšího růstu, rozvoje a kapacitních možností, chystáme reklamní akce, kde některé jsou vymyšleny tak, aby mimo reklamního účelu, plnily i účel pragmatický. Rádi bychom také připojovali víc účastníků pomocí centrálních kabelových rozvodů, protože se jedná o typ připojení, které je téměř bez údržby a s maximální spolehlivosti. Rádi bychom také, aby se o síti Fenixnet víc mluvilo, jako o poskytovateli, od kterého dodávané služby fungují, ať si účastník zvolí jakoukoliv službu sítě, a který umí najít a uskutečnit různé požadavky účastníků vždy k jejich spokojenosti. I proto se síť více zaměří na bezplatné poskytování služeb neziskovým organizacím a spolkům ve své lokalitě, jako jsou školy, školky, a další obcemi provozované instituce a jiné spolky. Často jsme s Vámi již nyní, a možná to ani netušíte :-)

Věříme, že síť Fenixnet má budoucnost a umí nabídnout víc jak konkurence, proto neváhejte a staňte se i Vy našim spokojeným účastníkem sítě, kde připojením můžete jen získat...