Vzhledem k čím dál tím víc využívanému pásmu 5GHz (WiFi), které je hojně využíváno veškerými poskytovateli internetu i pro hlavní spoje k přístupovým bodům, tak je v plánu postupně v síti FenixNet tyto spoje nahradit za nové, pracující v jiném pásmu, a to za spoje v pásmu 10GHz, 17GHz nebo 24GHz, a pásmo 5GHz využívat v budoucnu výhradně pro realizace připojení koncových účastníků (rodinných domů). Tímto bychom jsme se měli dostat opět kus před konkurenci.

Z důvodu, že síť má, dle našeho názoru, poměrně velký potenciál dalšího růstu, rozvoje a kapacitních možností, chystáme reklamní akce, kde některé jsou vymyšleny tak, aby mimo reklamního účelu, plnily i účel pragmatický. Rádi bychom také připojovali víc účastníků pomocí centrálních kabelových rozvodů, protože se jedná o typ připojení, které je téměř bez údržby a s maximální spolehlivosti. Rádi bychom také, aby se o síti FenixNet víc mluvilo, jako o poskytovateli, od kterého dodávané služby fungují, který umí najít a uskutečnit různé požadavky apod. Proto se síť více zaměří na bezplatné poskytování služeb neziskovým organizacím ve své lokalitě, jako jsou školy, školky, a další obcemi provozované instituce. Často jsme s Vámi již nyní, a možná to ani netušíte :-)

Věříme, že síť FenixNet má budoucnost a umí nabídnout víc jak konkurence, proto neváhejte a staňte se i Vy novým spokojeným účastníkem sítě, kde připojením můžete jen získat.