gts                  ce-colo

Dne 1.8.2013 došlo k podstatné změně v síti FenixNet, která znamenala pro síť další milník ve zkvalitnění poskytovaných služeb. Došlo ke změně hlavního dodavatele konektivity do sítě Internet, a to z původního dodavatele konektivity od společnosti Miramo s.r.o., nově na přímé napojení na konektivitu v datacentru Ce-Colo (dříve Sitel) v Praze. Datová trasu z Prahy do Ostravy je realizována společností GTS Czech a to pomocí zálohované trasy v rámci celorepublikové sítě GTS Czech. Poslední "míle" v rámci Ostravy do sítě GTS je realizována pomocí rádiového spoje NEC Pasolink provozovaném v pásmu 38GHz s maximální přenosovou kapacitou 800Mbps. Trasa z Ostravy do Petřvaldu je pak realizována opět pomocí licenovaného spoje, a to Summit SDV11 s maximální kapacitou 350Mbps. Tímto si dovolíme tvrdit, že do Petřvaldu nemá zde žádný jiný poskytovatel k dispozici větší kapacitu a to ani při přepočtu na počet účastníků. Díky použité technologii a dostupné kapacitě neuplatňujeme u účastníků agregaci (sdílení).
Přechodem na "vlastní" konektivitu do datacentra v Praze se i na dále zachovalo napojení do sítě společnosti Mirama s.r.o., které nyní slouží jednak jako záložní připojení a jednak jako přímý peering do sítě Mirama. 

cisco

Na páteřních trasách a hlavních distribučních bodech používáme pouze "plnohodnotné" switche Cisco (ne domácí nebo kancelářské verze) z řady přístupových switchů, což je zárukou vysoké dostupnosti služeb.

Od prosince 2013 byla v síti FenixNet nasazena nová, do jisté míry převratná služba, sledovanitv.cz, která byla od samého počátku zpřístupněna veškerým účastníkům bezplatně. Služba tímto umožnila veškerým účastníkům možnost sledovat televizní vysílání na svém počítači, notebooku či tabletu nebo STB (set-top box) s řadou nadstandardních funkcí, jako je pauza, zpětné sledování, videorekordér a další. Služba byla v síti implementována takovým způsobem, aby užívání této služby neovlivnilo datové přenosy (tarify) účastníků, jinak řečeno, pokud účastník využívá tuto službu, neomezuje si sní rychlost internetu. Od února 2014 byla služba veškerým účastníkům zpřístupněna v rozšířené verzi, a to stále zdarma ke všem dostupným tarifům sítě.

Od ledna 2014 jsme získali první povolení k instalaci centrálních kabelových rozvodů v Ostrave-Porubě na Hlavní třídě 1063, a to díky nabídce kvalitních služeb, velmi příznivým cenovým podmínkám a jasně formulovaným pravidlům připojení. Tímto se stalo, že velká část účastníků velkého konkurenčního poskytovatele, který poskytuje své služby v daném domě již řadu let, přešlo s připojení k naši síti.

25.3.2017 došlo k přepojení sítě FenixNet do sítě Internetu z původního licencovaného rádiového napojení prostřednictvím sítě GTS (T-Mobile) nově na optickou linku UPC Bussines o kapacitě 1Gbps. Přístup do sítě Internet zůstává i nadále prostřednictvím datového centra Ce-Colo.