Vzhledem k čím dál tím víc využívanému pásmu 5GHz (WiFi), které je hojně využíváno veškerými poskytovateli internetu i pro hlavní spoje k přístupovým bodům, tak je v plánu postupně v síti FenixNet tyto spoje nahradit za nové, pracující v jiném pásmu, a to za spoje v pásmu 10GHz, 17GHz nebo 24GHz, a pásmo 5GHz využívat v budoucnu výhradně pro realizace připojení koncových účastníků (rodinných domů). Tímto bychom jsme se měli dostat opět kus před konkurenci.

Z důvodu, že síť má, dle našeho názoru, poměrně velký potenciál dalšího růstu, rozvoje a kapacitních možností, chystáme reklamní akce, kde některé jsou vymyšleny tak, aby mimo reklamního účelu, plnily i účel pragmatický. Rádi bychom také připojovali víc účastníků pomocí centrálních kabelových rozvodů, protože se jedná o typ připojení, které je téměř bez údržby a s maximální spolehlivosti. Rádi bychom také, aby se o síti FenixNet víc mluvilo, jako o poskytovateli, od kterého dodávané služby fungují, který umí najít a uskutečnit různé požadavky apod. Proto se síť více zaměří na bezplatné poskytování služeb neziskovým organizacím ve své lokalitě, jako jsou školy, školky, a další obcemi provozované instituce. Často jsme s Vámi již nyní, a možná to ani netušíte :-)

Věříme, že síť FenixNet má budoucnost a umí nabídnout víc jak konkurence, proto neváhejte a staňte se i Vy novým spokojeným účastníkem sítě, kde připojením můžete jen získat. 

gts                  ce-colo

Dne 1.8.2013 došlo k podstatné změně v síti FenixNet, která znamenala pro síť další milník ve zkvalitnění poskytovaných služeb. Došlo ke změně hlavního dodavatele konektivity do sítě Internet, a to z původního dodavatele konektivity od společnosti Miramo s.r.o., nově na přímé napojení na konektivitu v datacentru Ce-Colo (dříve Sitel) v Praze. Datová trasu z Prahy do Ostravy je realizována společností GTS Czech a to pomocí zálohované trasy v rámci celorepublikové sítě GTS Czech. Poslední "míle" v rámci Ostravy do sítě GTS je realizována pomocí rádiového spoje NEC Pasolink provozovaném v pásmu 38GHz s maximální přenosovou kapacitou 800Mbps. Trasa z Ostravy do Petřvaldu je pak realizována opět pomocí licenovaného spoje, a to Summit SDV11 s maximální kapacitou 350Mbps. Tímto si dovolíme tvrdit, že do Petřvaldu nemá zde žádný jiný poskytovatel k dispozici větší kapacitu a to ani při přepočtu na počet účastníků. Díky použité technologii a dostupné kapacitě neuplatňujeme u účastníků agregaci (sdílení).
Přechodem na "vlastní" konektivitu do datacentra v Praze se i na dále zachovalo napojení do sítě společnosti Mirama s.r.o., které nyní slouží jednak jako záložní připojení a jednak jako přímý peering do sítě Mirama. 

cisco

Na páteřních trasách a hlavních distribučních bodech používáme pouze "plnohodnotné" switche Cisco (ne domácí nebo kancelářské verze) z řady přístupových switchů, což je zárukou vysoké dostupnosti služeb.

Od prosince 2013 byla v síti FenixNet nasazena nová, do jisté míry převratná služba, sledovanitv.cz, která byla od samého počátku zpřístupněna veškerým účastníkům bezplatně. Služba tímto umožnila veškerým účastníkům možnost sledovat televizní vysílání na svém počítači, notebooku či tabletu nebo STB (set-top box) s řadou nadstandardních funkcí, jako je pauza, zpětné sledování, videorekordér a další. Služba byla v síti implementována takovým způsobem, aby užívání této služby neovlivnilo datové přenosy (tarify) účastníků, jinak řečeno, pokud účastník využívá tuto službu, neomezuje si sní rychlost internetu. Od února 2014 byla služba veškerým účastníkům zpřístupněna v rozšířené verzi, a to stále zdarma ke všem dostupným tarifům sítě.

Od ledna 2014 jsme získali první povolení k instalaci centrálních kabelových rozvodů v Ostrave-Porubě na Hlavní třídě 1063, a to díky nabídce kvalitních služeb, velmi příznivým cenovým podmínkám a jasně formulovaným pravidlům připojení. Tímto se stalo, že velká část účastníků velkého konkurenčního poskytovatele, který poskytuje své služby v daném domě již řadu let, přešlo s připojení k naši síti.

25.3.2017 došlo k přepojení sítě FenixNet do sítě Internetu z původního licencovaného rádiového napojení prostřednictvím sítě GTS (T-Mobile) nově na optickou linku UPC Bussines o kapacitě 1Gbps. Přístup do sítě Internet zůstává i nadále prostřednictvím datového centra Ce-Colo.

Abychom mohli osvětlit vznik sítě i názvu FenixNet, je potřeba se vrátit trošku do minulosti...

V roce 2003 se datuje vznik sítě GC-net, která byla budována společností C.T.S.E. Servis s.r.o. na základě požadavků zájemců o připojení k síti internet, kde by nebylo žádné časové nebo datové omezení. V roce 2003 byly totiž domácnosti v drtivé většině připojeny k internetu především pomocí vytáčeného připojení "pevné linky", která mohla dosahovat teoretické rychlosti až 56kbps. U tohoto připojení však existovalo nepříjemné omezení, a to v podobě účtovaného času stráveného na internetu, přesněji, účtování počtu impulsů. Proto není divu, když se objevila možnost neomezeného připojení k internetu, tak ji využilo velké množství zájemců. Tímto se síť GC-net poměrně v krátké době rychle rozrostla a během pár let nabízela připojení účastníkům od Hradce nad Moravicí, přes Ostravu, Petřvald u Nového Jičína, Mošnova, Havířov, Dolni Datyně až po Karvinou a přilehlou oblast Petrovice u Karviné. Od samého počátku bylo provozování a budování sítě GC-net spíše okrajovou činnosti společnosti C.T.S.E. Servis s.r.o., která však k poskytování síťových služeb měla velmi blízko, její hlavní předmět působení byl však trošku jinde.

Proto se roku 2010 1. července stalo, že byla část sítě GC-net, která zahrnovala lokality Petřvald u Nového Jičína, Petřvaldík, Mošnov a Olbramice převedena na nově vzniklou síť, kterou již znáte pod názvem FenixNet. Jak název napovídá, síť FenixNet si dala jako hlavní úkol znovu povznést původní prestiž sítě GC-net a účastníkům nabídnou podstatně lepší připojení, a to především z důvodu, že provozování sítě FenixNet již nebude pouze okrajovou činností poskytovatele.

Síť FenixNet se snaží být výzvou pro konkurenční sítě, a to nejen ve své lokalitě, a být vždy lepší než ostatní jak ve spolehlivosti a rychlosti připojení, tak ale především v přístupu ke svým účastníkům. Proto k síti FenixNet nabízíme připojení veškerým účastníkům zdarma bez uzavření smlouvy se závazkem. Máme za to, že pokud je účastník s připojením a službami spokojen, nemá důvod přecházet k jinému poskytovateli služeb. Další myšlenkou v síti FenixNet je dostupnost veškerých aktuálně platných tarifů veškerým účastníkům sítě, čili i těm stávajícím. I z tohoto důvodu jsou veškeré smlouvy s účastníky uzavírány bez závazku. Nepovažujeme za přívětivý přístup k účastníkům si je "uvázat" např. smlouvou na dobu i několika let, za nějakou "výhodu", a po tuto dobu se k účastníkovi chovat, ať si počká, až mu vyprší závazek, a pak se sním můžeme opět bavit o případném navýšení rychlosti, obměně zařízení atd... jak toto provádí řada, především větších, poskytovatelů. Pokud po Vás někdo vyžaduje závazek, schválně se jej dotázejte, proč tak činí.

Pro vysvětlení je ještě nutno dodat, že hlavním provozovatelem sítě FenixNet je dřívější zaměstnanec společnosti C.T.S.E. Servis s.r.o. Martin Jurečka, který po odchodu ze společnosti převzal a nyní provozuje síť FenixNet na základě vlastního oprávnění ČTÚ, které je pro poskytování jakýchkoliv služeb v elektronických komunikacích nezbytné.