Hlavní funkce ZIGI:

  • evidence kontaktů účastníků - adresa bydliště, adresa přípojení, kontakty (email, telefon, mobil), rozlišení firemní a nefiremní, vyhledávání v kontaktech podle jména, příjmení, adresy
  • evidence smluv účastníků - evidence smluv účastníků, kde je každá smlouva spřažená s konkrétním kontaktem, u smlouvy je možno zadat celou řadu atributů - dodavatel (jediným programem můžete spravovat databází více nezávislých subjektů), rozlišení typu připojení (panelák, rodinný dům...)
  • evidence fakturace - je možno konfigurovat automatickou fakturaci paušálních poplatků, automatické slevy, historie fakturace včetně položek
  • evidence plateb - spřažení fakturace a příchozích plateb, automatický import plateb z banky, export faktur do účetního systému Pohoda, automatická kontrola došlých plateb a v případě neuhrazení pohledávky účastníkem, automatické pozastvení služby dle definovaných pravidel
  • evidence incidentů - každá reklamace uživatele může být evidována a tyto výsledky pak zpětně vyhodnocovány pro zkvalitňování poskytovaných služeb
  • inport a export dat ze systému ZIGY na router a zpět - ARP tabulka, přenosové statistiky...
  • webové uživatelské rozhraní - každý účastním může mít své identifikační údaje pro přihlášení do svého webového rozhraní, kde má přístup ke statistikám došlých plateb, aktuálního tarifu a dalších informací
  • spolupráce ZIGY s veškerými běžně používanými UNIX systémy - LINUX, FreeBSD
  • vytváření konfiguračních skriptů zařízení FortiGate pro forwardy