Připojení v síti Fenixnet je realizováno bezdrátovou technologii nebo pomocí centrálních kabelových rozvodů. Připojení je vždy DOTOVANÉ, tzn. při standardní instalaci BEZPLATNÉ A BEZ ZÁVAZKU, (na dobu neurčitou s vypůjčením účastníkovi potřebného zařízení k odběru služby). Standardní instalace zahrnuje možnost připojení jednoho koncového zařízení (počítač, notebook apod.). Pokud je potřeba připojit více zařízení v domácnosti nebo využívat bezdrátové připojení, je potřeba pořízení dalšího zařízení, typicky wifi routeru. Cena pořízení nejpoužívanějšího wfi routeru se pohybuje od 450,- Kč do 2000,- Kč podle typu. Služba je předávána vždy na rozhraní RJ45 (konektor nebo zdířka).

Připojení pomocí centrálních kabelových rozvodů je používáno především v panelových a činžovních domem, kde jsou účastníci připojeni pomocí datového kabelu vedeného z centrálního datového rozvaděče v domě, až k účastníkovi do bytu. 

SOUČÁSTÍ PŘIPOJENÍ JE VŽDY V CENĚ IPTV - internetová televize od Sledovanitv.cz s více jak 100 kanály (většina v HD), možnosti zpětného přehrávání 7 dní zpětně, a služby rekordér pro záznam 50hodin. Pouze u kanálů skupiny NOVA a Prima je nutno si časové služby přiobjednat samostatně. Dále je vždy součástí připojení bezpečnostní ochrana Peacemaker od společnosti Whalebone, která chrání před malware a on-line útoky. Za tyto šlužby si účastník v naši síti nepřiplácí a spřístupňujeme je všem našim účastníkům! Službu Sledovanitv.cz naši účastníci využívají bezplatně již od roku 2013. Službu zabezpečení připojení jsme nasadili v roce 2021.Tarify sítě FenixNet platné od 1.6.2023 pro bezdrátové připojení pomocí technologie WiFi (rodinné domy):

Tarif Cena
Kč/měsíc
Maximální rychlost
stahování / vkládání
Minimální rychlost
stahování / vkládání
Běžně dostupná rychlost
stahování / vkládání
Tarif 1 280,- Kč/měsíc  30Mbps / 10Mbps 17Mbps / 4,3 Mbps 20Mbps / 5Mbps
Tarif 2 330,- Kč/měsíc 30Mbps / 20Mbps 17Mbps / 7,5 Mbps 20Mbps / 10Mbps
Tarif 3 380,- Kč/měsíc 50Mbps / 10Mbps 26Mbps / 4,3 Mbps 30Mbps / 5 Mbps
Tarif 5 450,- Kč/měsíc 100Mbps / 20Mbps 30Mbps / 7,5 Mbps 60Mbps / 10Mbps

Veškeré naše přístupové body již jsou osazeny 5. generací WiFi technologie!od 1.2.2023 bezdrátové připojení pomocí technologie WiGig (rodinné domy):

Tarif Cena
Kč/měsíc
Maximální rychlost
stahování / vkládání
Minimální rychlost
stahování / vkládání
Běžně dostupná rychlost
stahování / vkládání
Tarif 1n+ 480,- Kč/měsíc  150Mbps / 100Mbps 45Mbps / 30 Mbps 90Mbps / 60Mbps
Tarif 2+ 550,- Kč/měsíc 300Mbps / 100Mbps 90Mbps / 30 Mbps 180Mbps / 60Mbps

 

Zřízení stále i pomocí technologie WiGig zcela bezplatně!!!


Tarify sítě FenixNet platné od 1.11.2020 pro kabelové rozvody připojené na rádiové napojení domu:

Tarif Cena
Kč/měsíc
 Maximální rychlost
stahování / vkládání
Minimální rychlost
stahování / odesílání
Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
Kabel 250,- Kč/měsíc 50Mbps / 10 Mbps 45Mbps/9Mbps 50Mbps/10Mbps

Tarify sítě FenixNet platné od 1.11.2020 pro kabelové rozvody připojené pomocí optického vlákna:

Tarif Cena
Kč/měsíc
 Maximální rychlost
stahování / vkládání
Minimální rychlost
stahování / odesílání
Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
Senior* 200,- Kč/měsíc 50Mbps/50Mbps 45Mbps/45Mbps 50Mbps/50Mbps
Centum 250,- Kč/měsíc 100Mbps/100Mbps 90Mbps/90Mbps 95Mbps/95Mbps
Quarta 350,- Kč/měsíc 250Mbps/100Mbps 225Mbps/90Mbps 250Mbps/95Mbps

Veškeré uvedené minimální a běžně dostupné rychlosti jsou maximálně dosažitelné přenosy dle ISO/OSI modelu L4 vrstvy pomcí TCP protokolu. Rychlosti jsou garantovány proti NIXu (hlavní uzel českého Internetu).

Nabídka tarifů v síti FenixNet platí pro každého a bez závazku! (smlouva na dobu neurčitou)

Ke všem výše uvedeným tarifům je účastníkovi v ceně tarifu zprostředkován přístup ke službě sledovanitv.cz s více jak 100 kanály a bezpečnotní ochrana Whalebone.

  • V případě, že je smlouva o připojení uzavřena na domácnost, uvedené ceny tarifů jsou včetně DPH.
  • V případě uzavření smlouvy na firmu nebo živnost -  uvedené ceny tarifů jsou bez DPH.

V případě potřeby přidělení individuální veřejné IP adresy, její cena je 48,- Kč/měsíc/IP
(k běžné práci s internetem není potřebná)

*Tarif "Senior" je dostupný pro účastníky, kteří pobírají starobní důchod nebo jsou držiteli ZTP/P průkazu a je splněna podmínka, kde místo zřízení připojení je totožné s jejich trvalým bydlištěm a připojení je realizováno centrálními rozvody (panelové a činžovní domy).

 Výše DPH u telekomunikačních služeb činí 21%. U poskytování služeb na velkoobchodní úrovni je aplikována přenesená daňová povinost.


Provozovatelem služby internetové televize sledovanitv.cz je společnost sledovanitv.cz, s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 01607910.


od 1.1.2021 vchází v platnost nové všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, které definuje požadavky na kvalitu a rychlost připojení

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu  může koncový  uživatel předpokládat a reálně  dosahovat v době, kdy danou službu  používá. Hodnota  běžně  dostupné rychlosti   odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti   inzerované  a je dostupná  v 95% času  během jednoho kalendářního  dne. Hodnota  běžně  dostupné rychlosti  odpovídá  TCP propustnosti   transportní  vrstvy dle   referenčního modelu   ISO/OSI.

Minimální  rychlostí se  rozumí nejnižší rychlost stahování  (download) nebo vkládání (upload)  dat,  kterou  se  příslušný  poskytovatel  služby přístupu  k internetu smluvně zavázal koncovému  uživateli  poskytnout. Hodnota  minimální  rychlosti odpovídá  alespoň 30%  hodnoty rychlosti inzerované vpodobě TCP propustnosti transportní vrstvy     dle referenčního  modelu   ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp.vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou  jednotkou   jsou   numerické hodnoty   v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Za velkou trvající  odchylku od  běžně  dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat  se  považuje taková  odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně  dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené  TCP propustnosti pod    definovanou hodnotu běžně dostupné  rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download)  nebo vkládání (upload) dat  se  považuje taková odchylka, při které  dojde alespoň ke  třem poklesům  skutečně  dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené  TCP propustnosti pod definovanou hodnotu  běžně  dostupné  rychlosti v intervalu  delším nebo  rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.


V případě kabelového připojení v domě připojeného pomocí optického vlákna (typicky panelové a činžovní domy) je výše odezvy proti NIX typicky do 16ms v úseku 1 minuty, maximálně 100ms. Kolísání odezvy je typicky do 5ms v úseku 1 minuty, maximálně 84ms. Chybovost je typicky do 1%, maximálně 5% v úseku 2 minut.

V případě bezdrátového připojení (typicky rodinné domy) je výše odezvy proti NIX typicky do 50ms v úseku 1 minuty, maximálně 500ms. Kolísání odezvy je typicky do 100ms v úseku 1 minuty, maximálně 400ms. Chybovost je typicky do 3%, maximálně 10% v úseku 2 minut.

Přípustný výpadek služby ojediněle do 5 minut v měsíci ze servisních důvodů - rekonfigurace, aktualizace. Výpadky nad 5 minut jsou považovány za vadu služby a lze je reklamovat


Služby jsou předávány na rozhraní 100BASE-T nebo 1000BASE-T dle specifikace IEEE 802.3 pomocí konektoru nebo zdířky RJ45.