Připojení v síti FenixNet je realizováno bezdrátovou technologii wi-fi nebo pomocí centrálních kabelových rozvodů. Připojení je při standardní instalaci BEZPLATNÉ A BEZ ZÁVAZKU, tzn. na dobu neurčitou. Standardní instalace zahrnuje připojení jednoho koncového zařízení (PC, notebook apod.). Pro připojení dalších zařízení účastníkem může být zapotřebí pořízení dalšího technického vybavení.

Připojení pomocí centrálních kabelových rozvodů je určeno především pro panelové a činžovní domy, kde jsou účastníci připojování pomocí datového kabelu. 

Tarify sítě FenixNet platné od 1.4.2014 pro bezdrátové připojení (rodinné domy):

Tarif Cena
Kč/měsíc
Minimální rychlost
stahování / odesílání
Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
Maximální rychlost
stahování / odesílání
Tarif 1 280,- Kč/měsíc 7,5Mbps / 3,75 Mbps 10Mbps / 5Mbps 12Mbps/6Mbps
Tarif 2 330,- Kč/měsíc 7,5Mbps / 7,5 Mbps 10Mbps / 10Mbps 12Mbps/11Mbps
Tarif 3 380,- Kč/měsíc 15Mbps / 3,75 Mbps 20Mbps / 5 Mbps 21Mbps/6Mbps
Tarif 4 450,- Kč/měsíc 15Mbps / 7,5 Mbps 20Mbps / 10Mbps 21Mbps/11Mbps

U tarifu je zaručena rychlost připojení minimálně ve výši 75% běžně dostupné rychlosti. Zpravidla rychlost připojení dosahuje 100% běžně dostupné rychlosti.

 
Tarify sítě FenixNet platné od 27.5.2017 pro kabelové rozvody připojené na rádiové napojení domu:

Tarif Cena
Kč/měsíc
Minimální rychlost
stahování / odesílání
Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
Maximální rychlost
stahování / odesílání
Kabel 250,- Kč/měsíc 27Mbps/9Mbps 30Mbps/10Mbps 32Mbps/11Mbps

U tarifu je zaručena rychlost připojení minimálně ve výši 90% běžně dostupné rychlosti. Zpravidla rychlost připojení dosahuje 100% běžně dostupné rychlosti.

Tarify sítě FenixNet platné od 27.5.2017 pro kabelové rozvody připojené pomocí optického vlákna:

Tarif Cena
Kč/měsíc
Minimální rychlost
stahování / odesílání
Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
Maximální rychlost
stahování / odesílání
Senior* 200,- Kč/měsíc 45Mbps/45Mbps 50Mbps/50Mbps 52Mbps/52Mbps
Centum 250,- Kč/měsíc 90Mbps/45Mbps 100Mbps/50Mbps 100Mbps/100Mbps
Quarta 350,- Kč/měsíc 225Mbps/45Mbps 250Mbps/50Mbps 255Mbps/100Mbps

U tarifu je zaručena rychlost připojení minimálně ve výši 90% běžně dostupné rychlosti. Zpravidla rychlost připojení dosahuje 100% běžně dostupné rychlosti.

Veškeré uvedené rychlosti jsou maximálně dosažitelné přenosy dle ISO/OSI modelu fyzické vrstvy (tzv. Level1).

Nabídka tarifů v síti FenixNet platí pro každého a bez závazku!

Ke všem výše uvedeným tarifům je účastníkovi bezplatně zprostředkován přístup ke službě sledovanitv.cz s přibližně 70 kanály.

Provozovatel sítě FenixNet je plátcem DPH

  • V případě, že je smlouva o připojení realizována na fyzickou osobu nepodnikající  (domácnost), uvedené ceny tarifů jsou včetně DPH.
  • V případě uzavření smlouvy na firmu nebo živnostníka - IČ, uvedené ceny tarifů jsou bez DPH.

Od 22.2.2017 dochází u nově přidělených veřejných IP k jejich zpoplatnění, a to ve výši 40,- Kč/měsíc bez DPH/IP (již přidělených veřejný IP se to zpoplatnění netýká)

*Tarif "Senior" je dostupný pro účastníky, kteří pobírají starobní důchod a je splněna podmínka, kde místo zřízení připojení je totožné s jejich trvalým bydlištěm a napojeno na optické rozvody sítě.

 Výše DPH u telekomunikačních služeb činí 21% pro koncové zákazníky. U poskytování služeb na velkoobchodní úrovni je aplikována přenesená daňová povinost.


Stanovisko ČTÚ k problematice dosahování rychlosti účastníka a jejímu deklarováním:

  • Za detekovatelnou změnu výkonu internetového připojení koncového uživatele v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.
  • Za velkou odchylku rychlosti se považuje stav, kdy dojde k detekovatelné změně výkonu internetového připojení po dobu delší než 5 minut.
  • Za trvající odchylku považuje Úřad takovou odchylku od běžně dostupné rychlosti, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu internetového připojení koncového uživatele delší než 60 minut.
  • Za opakující se odchylku od služby považuje Úřad takovou odchylku od využití služby, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu internetového připojení koncového uživatele v časovém úseku 24 hodin.