Z důvodu legislativních změn, došlo s platností od 1.6.2018 ke změně všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb sítě FenixNet (VOP). Změny byly aplikovány pouze v nutné míře dané změnou legislativy, a v žádném případě nedochází k znevýhodnění postavení účastníka. Kompletní aktuální znění VOP je k dispozici >zde<.