Vytisknout

Aby jste mohli využívat služeb naši sítě FenixNet a možností, které tato telekomunikační síť nabízí, je zapotřebí od veškerých účastníků této sítě evidovat jejich osobní údaje. Tyto údaje evidujeme v minimální možné míře, která je možná, pro zajišťování poskytování služeb a souvisejícího, což je především účtování poskytovaných služeb, kontakt s účastníkem a vypracovávání zákonem daných povinností a náležitostí.

Z osobních údajů účastníka je evidováno: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa místa realizované služby, telefonní a emailový kontakt, zvolený tarif, rychlost tarifu nebo případně další doplňkové služby.

Ze zákona daných povinností je k účastníkovi evidováno: kompletní jim realizovaná elektronická komunikace s časovou a geodetickou identifikací, která však neobsahuje evidenci přenášeného obsahu. Tato evidence je uchovávaná po dobu 6 až 12 měsíců.

V žádném případě jakékoliv osobní údaje účastníka nejsou předávány třetí straně mimo zákonem dané povinnosti.

Pokud by jste se rádi dozvěděli víc ke zpracovávaní a nakládání s osobními údaji, více informací naleznete v sekce Dokumenty.