cenzot

Nejsme si zcela jisti, zda Vy, uživatelé internetového připojení, jste si vědomi, co na nás všechny chystá vláda ČR. Touto nemilou záležitostí je zavedení a nasazení mechanismu, který je běžný ve světě v zemích typu Čína, Indie, Rusko..., a to je cenzura internetu, jinak řečeno, počátek blokace obsahu internetu. V prvé řadě chce vláda nařídit veškerým internetovým poskytovatelům nasazení zařízení do jejich sítí, které toto bude umožňovat. Blokace internetových adres je jednoduché, vláda však zákonem nezakazuje přístup k internetovým adresám, ale přímo samotného obsahu, což technicky realizovat je již podstatně obtížnější, o to ale pro účastníka nepříjemnější, protože tuto blokaci nelze jednoduše obejít (např. přes anonymní proxy). Jako první vlaštovkou pak bude omezování přístupu k obsahu internetu u hazardních her. Tato záminka nasazení této technologie zní hezky, otázkou ale je, kam všude až omezování veřejného média, kterým internet beze sporu je, až dojde. Také navrhovaná formulace zákonu, který toto má nařizovat, je napsán poměrně striktně a nebere v potaz technické nároky s tímto spojeným, a ani třeba podmínky, za kterých má být nařízený blokovaný obsah opět zpřístupněn. Více k chystané cenzuře internetu se můžete dočíst např. zde:

https://www.prichazicenzor.cz/

http://diit.cz/clanek/poslanecka-snemovna-schvalila-cenzuru-internetu-v-cesku
http://www.denik.cz/ekonomika/snemovna-schvalila-novy-zakon-o-hazardnich-hrach-20160413.html
http://technet.idnes.cz/v-rusku-vstoupil-v-platnost-sporny-zakon-o-internetu-pp0-/sw_internet.aspx?c=A120731_155514_sw_internet_kuz

Pokud Vám není lhostejné právo svobodné volby, jaký obsah chcete mít celosvětově k dispozici, je zapotřebí aktivně tento svůj názor dát najevo. V opačném případě, a to již za několik dnů, může být schválen zákon, který i u nás v republice provede změnu, kterou již nebude tak snadné zvrátit zpět.