ZIGI

Hlavní funkce ZIGI:

 • evidence kontaktů účastníků - adresa bydliště, adresa přípojení, kontakty (email, telefon, mobil), rozlišení firemní a nefiremní, vyhledávání v kontaktech podle jména, příjmení, adresy
 • evidence smluv účastníků - evidence smluv účastníků, kde je každá smlouva spřažená s konkrétním kontaktem, u smlouvy je možno zadat celou řadu atributů - dodavatel (jediným programem můžete spravovat databází více nezávislých subjektů), rozlišení typu připojení (panelák, rodinný dům...)
 • evidence fakturace - je možno konfigurovat automatickou fakturaci paušálních poplatků, automatické slevy, historie fakturace včetně položek
 • evidence plateb - spřažení fakturace a příchozích plateb, automatický import plateb z banky, export faktur do účetního systému Pohoda, automatická kontrola došlých plateb a v případě neuhrazení pohledávky účastníkem, automatické pozastvení služby dle definovaných pravidel
 • evidence incidentů - každá reklamace uživatele může být evidována a tyto výsledky pak zpětně vyhodnocovány pro zkvalitňování poskytovaných služeb
 • inport a export dat ze systému ZIGY na router a zpět - ARP tabulka, přenosové statistiky...
 • webové uživatelské rozhraní - každý účastním může mít své identifikační údaje pro přihlášení do svého webového rozhraní, kde má přístup ke statistikám došlých plateb, aktuálního tarifu a dalších informací
 • spolupráce ZIGY s veškerými běžně používanými UNIX systémy - LINUX, FreeBSD
 • vytváření konfiguračních skriptů zařízení FortiGate pro forwardy

Naše služby

Na základě víc jak desetiletých zkušenostem z oblasti ICT, ISP a úzké spolupráci s dalšími specialisty v oboru realizujeme:

Z oblastí telekomunikací:

 • služba realizovány v rámci území České a Slovenské republiky
 • práce vykonávány i v těch nejnáročnějších technických a klimatických podmínkách
 • extrémně krátké reakční časy na servisní úkony (týká se i nových individuálních klientů)
 • provozování vlastní telekomunikační sítě FenixNet, prostřednictvím které je realizováno připojení do sítě Internet, ale také i realizace dalších služeb dle požadavku zákazníků
 • propojení sítě FenixNet s celorepublikovou síti Kaora, kde díky spolupráce těchto dvou sítí jsme schopni realizovat datové požadavky za velice zajímavých podmínek při velmi vysoké dostupnosti služeb
 • komplexní síťová integrace - návrh, realizace a servis síťových řešení
 • návrhy, výstavba, servis, správa a podpora radiotelekomunikačních RR spojů se specializací na výrobce Alcoma a Summit Development (skladem veškeré servisní zřízení, které máme instalováno)
 • zakládáme si na vysoké kvalitativní úrovni, proto poskytujeme na veškeré instalace 5-letou zárukou na stacionární, mechanickou a antikorozní odolnost
 • používáme výhradně komponenty, které se nám osvědčili, a v provozu dosahují víc jak 5-lete životnosti bez komplikací i v těch nejnáročnějších podmínkách
 • vážíme si dlouhodobé spolupráce se zákazníky, proto na námi realizované instalace jim poskytujeme 50% slevu na práci

 

Z oblastí ICT:

 • návrh, poradenství, prodej, instalace, servis a dohled
 • elektronická pošta, datové úložiště, webové služby, databázové systémy a mnohé další
 • zabezpečení veškerého datového provozu, a to především za použití technologie FortiNet, který je předním lídrem v zabezpečení
 • dodáváme veškerou výpočetní a datovou techniku od veškerých výrobců, kteří své produkty uvedli na český trh
 • outsorcing
 • a mnohé další