06.11.2018 - výpadek konektivity

Z důvodu modernizace technologie dodavatele hlavní trasy do Prahy dojde 6. listopadu 2018  výpadku internetu.

Datum zahájení: 06.11.2018, 01:00
Datum ukončení: 06.11.2018, 05:00
Délka výpadku: 60 minut

Omlouváme se za komplikace.

Aktualizace všeobecných podmínek

Z důvodu legislativních změn, došlo s platností od 1.6.2018 ke změně všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb sítě FenixNet (VOP). Změny byly aplikovány pouze v nutné míře dané změnou legislativy, a v žádném případě nedochází k znevýhodnění postavení účastníka. Kompletní aktuální znění VOP je k dispozici >zde<.

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Aby jste mohli využívat služeb naši sítě FenixNet a možností, které tato telekomunikační síť nabízí, je zapotřebí od veškerých účastníků této sítě evidovat jejich osobní údaje. Tyto údaje evidujeme v minimální možné míře, která je možná, pro zajišťování poskytování služeb a souvisejícího, což je především účtování poskytovaných služeb, kontakt s účastníkem a vypracovávání zákonem daných povinností a náležitostí.

Z osobních údajů účastníka je evidováno: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa místa realizované služby, telefonní a emailový kontakt, zvolený tarif, rychlost tarifu nebo případně další doplňkové služby.

Ze zákona daných povinností je k účastníkovi evidováno: kompletní jim realizovaná elektronická komunikace s časovou a geodetickou identifikací, která však neobsahuje evidenci přenášeného obsahu. Tato evidence je uchovávaná po dobu 6 až 12 měsíců.

V žádném případě jakékoliv osobní údaje účastníka nejsou předávány třetí straně mimo zákonem dané povinnosti.

Pokud by jste se rádi dozvěděli víc ke zpracovávaní a nakládání s osobními údaji, více informací naleznete v sekce Dokumenty.

Rozšíření sítě FenixNet v Polance nad Odrou!

Horní Polanka Polanka Janová

S účinností od 14.11.2017 se síť FenixNet rozrůstá o nové dva přístupové body v obci Polanka nad Odrou. Jedná se o převedení  dvou přístupových bodů z původní sítě GC-net, která byla předchůdcem sítě FenixNet (více viz. historie a vznik >zde<). Uvedeného dne se tyto dva přístupové body začlení do infrastruktury sítě FenixNet.

Veškeří účastníci, kteří na těchto přístupových bodech jsou připojení, budou moci nově využívat služeb sítě FenixNet, včetně i všech výhod, které z toho plynou, což je např. velice oblíbený přístup ke službě IPTV - Sledovanitv.cz s téměř 60 programy. Zpřístupnění této služby je rovněž i pro tyto účastníky v ceně služby jejich Internetového tarifu, čili bez dalšího zpoplatnění nad rámec tarifu.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo komplikací se na mne neváhejte obrátit.

      Martin Jurečka
      tel. 737 77 54 73
Provozovatel sítě FenixNet

Nové tarify na optice

S platností od 27.5.2017 dochází k navýšení nejpoužívanějšího optického tarifu Optika1, a to nově na dvojnásobnou rychlost stahování - 100Mbps. Cena zůstává i nadále totožná. Touto změnou dochází zároveň k přejmenování původních optických tarifů a vytvořením nového rychlejšího tarifu. Aktuální skladba optických tarifu je:

Centum - 100/50Mbps za 250,- Kč/měsíc
Quarta - 250/50Mbps za 350,- Kč/měsíc

a pak zvýhodněný tarif pro seniory:

Senior - 50/50Mbps za 200,- Kč/měsíc

Zde uvedené tarify jsou dostupné účastníkům připojeným k síti FenixNet prostřednictvím optického vlákna v Ostravě-Porubě